Cement 42,5

UNIVERZALNI 42,5

Cement za široku uporabu u građevinarstvu. UNIVERSAL 42,5 N sa SIST EN 197-1 CEM II/B-M (LL-V) 42,5 N ranije je bio poznat kao CEMENT 42,5 – BASIC. UNIVERSAL 42,5 N je portlandski miješani cement s dva mineralna aditiva (M), klase snage 42,5 i konvencionalne rane čvrstoće (N). Odlikuje se poboljšanom kompatibilnošću s kemijskim aditivima za pripremu lakših ugrađenih betona.C

Tehnički opis:

  • Povprečne vrednosti lastnosti cementa: Zgodnja tlačna trdnost (2 dni) 24 MPa
  • Standardna tlačna trdnost (28 dni):  48 MPa
  • Čas začetka vezanja:  170 min
  • Specifična masa : 2,97 g/cm3
  • Vsebnost vodotopnega kroma (VI):  je v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št.
    1907/2006.
salonit anhovo cement