Cement crni 42,5

Cement crni 42,5sukladan zahtjevima SIST EN 197-1

Portland cement crni 42,5 namijenjen je za najzahtjevnije gradnje sa posebnim zahtjevima i to:

  • gradnju na niskim temperaturama
  • gradnju pod vodom
  • gradnju sa posebnim zahtjevima s obzirom na čvrstoću
  • proizvodnju prenapregnutih betonskih elemenata

holcim