ŽBUKA BAUMIT – Baumit NHL MP

NHL strojna žbuka

Strojna žbuka na bazi NHL vapna za primjenu u zaštiti povijesnih objekata, kao i modernih objekata za zdravu stambenu klimu. Granulacija 2 mm.

za povijesne građevine i spomenike
specijalno za strojnu obradu
bez cementa
Baumit NHL MP može se obrađivati pomoću svih uobičajenih strojeva za obradu žbuke. Po potrebi prethodno navlažiti, a nakon toga gusjeničasto našpricati potrebnu debljinu strojem za obradu žbuke (min. 10 mm, maks. 25 mm po radnom koraku).

Tehnički opis:

  • Gustoća suhog materijala: cca. 1500 kg/m³
  • Utrošak: cca. 14 kg/m²/cm
  • Prinos: : : cca. 2 N/mm²
  • Maksimalna veličina zrna: 2 mm
  • Water Permeability: W 0 >0,4 kg/m²h⁰⁵
  • Za sve druge detalje pogledajte web stranicu proizvođača
BAUMIT