ŽBUKE BAUMIT – Baumit Sanova L

Sanacijska žbuka s toplinskim svojstvima

Lagana žbuka za saniranje, s toplinskim svojstvima, smanjuje kapilarnu vodljivost, za ručno nanošenje, za unutarnju i vanjsku primjenu. Granulacija 2 mm. Nije pogodna za podnožje, niti za postavljanje keramičkih pločica

učinkovita na vlažnim zidovima
toplinsko izolirajuća
za umjereno vlažne i solju opterećene zidove
Baumit Sanova L se miješa uobičajenim miješalicama sa slobodnim padom (vrijeme miješanja 3-5 minuta) i nanaša zidarskom žlicom. Kod različitih debljina žbuka preporučljivo je nanašanje u više slojeva. Vrijeme sušenja prije nanošenja slijedećeg sloja je najmanje 1 ili max 2 dana.

Tehnički opis:

  • Pakiranje: 50 l Vreća
  • Količina ambalaže na paleti:: 50
  • Paropropusnost: : cca. 400 kg/m³
  • Utrošak: cca. 1 Vreća/m² kod debljine žbuke od 50 mm
  • Utrošak vode: cca. 18 l/vreći
  • Tlačna čvrstoća nakon 28 dana: > 1.5 N/mm²
  • Maksimalna veličina zrna: 2 mm
  • Debljina žbuke: min. 30 maks. 50 mm u jednom radnom koraku.
  • Water Permeability: W 2 ≤0,2 kg/m²h⁰⁵
  • Za sve druge detalje pogledajte web stranicu proizvođača
BAUMIT