SAMOBORKA – MORT ZA ZIDANJE DIMNJAKA M10

MORT ZA ZIDANJE DIMNJAKA M10
projektirani mort za zidanje opće namjene (G)
Namjena i svojstva
projektirani mort za zidanje opće namjene (G) za zidanje dimnjaka od opeke visokih statičkih zahtijeva; razredba prema HRN EN 998-2 : M10

Potrošnja: ovisi o izdašnosti morta, debljini zida i dimenziji opeke

 

Izgled: sivi prah sa zrnom

Samoborka