IMPREGNACIJA – ORSO ARBOR GLASSHIELD

ORSO ARBOR GLASSHIELD:

Sredstvo za grundiranje i zaštitu svih vrsta drveta od vlage, sunca, crvotočina, gljivica i plavih pljesni te raznih vrsta štetnih i agresivnih atmosferilija i drugog. Posebna namjena zaštita od požara drva i drvenih konstrukcija.Primjenjuje se za zaštitu svih vrsta drveta i svih drvenih površina od iskrivljavanja, vitoperenja, vlaga, štetočina. Služi kao prednamaz za nanošenje svih vrsta boja i lakova.

SVOJSTVA:

  • pojačava svojstva drveta i spriječava vitoperenje
  • povećava koeficijent otpornosti drveta na vlagu
  • uspješno štiti drvo od atmosferilija
  • uspješno štiti drvo od štetočina, crvotočina, gljivica i plavih pljesni kao insekticid i fungicid
  • spriječava bubrenje i utezanje drva
  • zaštita od požara (drvo zaštičeno ORSOarbor glasshieldom ne gori samo karbonizira)
  • nije štetno za ljudsko zdravlje
Orso