IMPREGNACIJA – ORSO ARBOR SHIELD

ORSO ARBOR SHIELD:

Sredstvo za grundiranje i zaštitu svih vrsta drveta od vlage, crvotocina, gljivica i plavih pljesni te raznih vrsta štetnih i agresivnih atmosferilija i drugog. Primjenjuje se za zaštitu svih vrsta drveta i svih drvenih površina od vlaga, štetocina.

 

  • SVOJSTVA:
  • povećava koeficijent otpornosti drveta na vlagu
  • uspješno štiti drvo od štetocina, crvotocina, gljivica i plavih pljesni
  • uspješno štiti drvo od atmosferilija
  • nije štetno za ljudsko zdravlje
  • sprijecava bubrenje i utezanje drva
Orso