ORSOFIX V- SN veza

ORSOFIX V:

Veza podložnog materijala i osnovnog – završnog sustava. Koristi se kao impregnacija podloga betonskih kao vezivni sloj novog i starog betona te kao poboljšivać prijanjanja slojeva žbuka, mortova, estriha.
Kod sanacija starih i novih betonskih površina, hrapavih i neravnih dijelova, manjih stabilnih oštećenja zatićuje armaturi i djeluje kao inhibitor korozije.

SVOJSTVA:

  • hidrofobnost
  • vrlo dobro prionjiv za beton, armaturu, opeku
  • laka ugradivost i obradivost
  • paropropusnost
Orso