SAMOBORKA – Betonske cijevi

BETONSKE CIJEVI
dužine 1000 mm
NAMJENA: izgradnja kuüne i dvorišne kanalizacije, propusta, slivnika, bunara, septiþkih jama i sl.
SASTAV: cement, pijesak, aditivi

Samoborka