SAMOBORKA – BETONSKI POKLOPAC I

NAMJENA: Namijenjeni su zatvaranju vertikalno postavljenih (ugrađenih) betonskih cijevi raznih promjera
do 1000 mm duljine (septičke jame, bunari, šahtovi). Proizvode se u nekoliko različitih
dimenzija.
SASTAV: cement, pijesak, aditivi, armatura

Samoborka