MORT – ORSOMALT 04

ORSOMALT 04 je vodootporni jednokomponentni cementni mort. Služi za jednostrano ili dvostrano zidanje i fugiranje zidova pročelja zidanih od fasadne opeke odgovarajuće kvalitete, s mogućnošću fugiranja istovremeno sa zidanjem ili naknadnog fugiranja. Širina fuge kod primjene ovog morta je cca10 mm. Primjena u novogradnji i sanacijama starih objekata.

 • vodootporan za atmosferilije
 • otporan na smrzavanje
 • propustan za vodenu paru (parodifuzan)
 • vrlo dobra prionjivost za opeku i beton
 • lako obradljiv i ugradljiv
 • nije otrovan (nema utjecaja na promjenu sastava vode)vodootporan za atmosferilije
 • otporan na smrzavanje
 • propustan za vodenu paru (parodifuzan)
 • vrlo dobra prionjivost za opeku i beton
 • lako obradljiv i ugradljiv
 • nije otrovan (nema utjecaja na promjenu sastava vode)