SIKA Sarnafil® TG 66-15

Sarnafil® TG 66-15 (debljina 1.5 mm) je višeslojna sintetička hidroizolacijska membrana, ojačana staklenim voalom, na bazi fleksibilnih poliolefina (FPO), u skladu za zahtjevima norme EN 13956.
Sarnafil® TG 66-15 se spaja varenjem vrućim zrakom,UV stabilna, namijenjena za trajnu izloženost atmosferilijama u svim klimatskim uvjetima.

Tehničke karakteristike:

▪ Dokazana kvaliteta tijekom više desetljeća
▪ Otporna na mikro-organizme
▪ Otporna na prodor korijenja
▪ Visoka dimenzionalna stabilnost zahvaljujući ojačanju staklenim voalom
▪ Kompatibilna sa bitumenom
▪ Otporna na trajnu izloženost UV zračenju
▪ Otporna na udarce i tuču
▪ Otporna na sve uobičajene utjecaje okoline
▪ Otporna na mehaničke utjecaje
▪ Spajanje (varenje) vrućim zrakom, bez otvorenog plamena
▪ Reciklirajuća

za dodatne informacije posjetite web stranicu proizvođača

SIKA