FRAGMAT – IBITOL

IBITOL HS je otopina bitumena u organskom otapalu. Otapalo u bitumenskoj otopini ima svojstva, da se brzo posuši, a na podlozi ostane tanak sloj bitumena. Zbog niskog viskoziteta otopina dobro prodire u pore betona i tako omogućuje dobru oprijemljivost s hidroizolacijskim materijalima. Koristi se kao osnovni bitumenski hladni premaz za sve podloge, na koje se polaže bitumenska hidroizolacija. Ugrađuje se premazivanjem valjkom ili četkom na očišćenu, suhu i otprašenu podlogu. Utrošak premaza je od 0,2-0,3 l/m2.
HLADNI BITUMENSKI OSNOVNI PREMAZ ZA IZVEDBU HIDROIZOLACIJA

Pakirano u: plastični kanistar 4 l, limene kante 9 l te limene bačve 180 l.

Fragmat