ZIDNI BLOKOVI OD PLINOBETONA

Ytong SMART je najbolji izbor za gradnju vanjskih zidova objekata niske potrošnje energije, pasivnih objekata i zgrada gotovo nulte energije. Zbog vrlo niskog koeficijenta toplinske vodljivosti Ytong SMART zid debljine već od 21 cm* zadovoljava važeće tehničke propise i bez dodatne toplinske izolacije.* Za optimalnu uštedu preporučuje se gradnja vanjskih zidova Ytong SMART blokovima debljine 30 i 40 cm.

Zbog iznimno niskog koeficijenta toplinske vodljivosti (λ10dry=0,084 W/mK) postiže se iznimna energetska efikasnost objekta. Gradnja Ytong SMART blokovima u Ytong sustavu gradnje omogućuje gradnju koja zadovoljava najstrože standarde u pogledu energetske efikasnosti.

Dodatno, zbog male obujamske mase (350 kg/m3) Ytong SMART blokovi su najbolji izbor kod objekata sa zahtjevima za lakom konstrukcijom kao i kod rekonstrukcije postojećih objekata. Dobra mehanička svojstva (2,5 N/mm2) omogućuju upotrebu Ytong SMART blokova za gradnju nosivih i ne nosivih zidova sukladno važećim tehničkim propisima.

Ytong SMART blok sačinjen je od potpuno prirodnih materijala, ekološki je prihvatljiv te spada u kategoriju A1 požarne otpornosti.

  • Ytong zidni blok – TB je zidni element I razreda namijenjen za zidanje nosivih vanjskih i unutarnjih zidova
  • Ytong zidni blok TB  CLASSIC upotrebljava se za zidanje vanjskih zidova, bilo da su oni nosivi ili nenosivi- ispunski zidovi kod armirano betonskih konstrukcija.
  • Pri zidanju se koristi Ytong tankoslojni mort, a prvi red se obavezno postavlja na sloj vapneno-cementnog morta.
  • Povezivanje s nosivim Ytong zidovima vrši se zidarskim vezom ili pomoću kutnih –protupotresnih zidnih blokova.
  • Prilikom gradnje zidove je potrebno zaštiti od intenzivnog utjecaja oborina.
  • YTONG zidn ikonstruktivni  blokovi  proizvode se u debljinama od 20cm, 25cm, 30cm i 40cm
ytong