ZIDNI L ELEMENT OD PLINOBETONA

  • Ytong “L” element – LP  je zidni element I razreda namijenjen za izradu oplate horizontalnih i kosih serklaža
  • Ytong lijepljeni element “L profil” upotrebljava se za izradu oplate horizontalnih i kosih serklaža kada je visina međukatne konstrukcije15cm bilo da je riječ o Ytong Bijelom stropu ili armirano betonskoj ploči.
  • Debljina stijenke profila je 5cm. Zbog sprječavanja stvaranja toplinskog mosta potrebno je prilikom ugradnje dodati još minimum 3cm dodatne toplinske izolacije od mineralne vune ili XPS ploče.
    Unutarnji otvor tada ostaje 17 x 15 cm što iznosi 255cm2 poprečnog presjeka betona serklaža.
  • Pri zidanju se koristi Ytong tankoslojni mort.

ytong