Samoborka TERACID

Namjena i svojstva:
sanacija unutarnjih zidova i stropova te fasadnih površina zaraženih algama i plijesnima; sadrži djelotvorne aktivne tvari (algicid/fungicid)

PRIPREMA PODLOGE:
unutarnji zidovi:
Odstranjivanje algi i plijesni sa unutarnjih zidova i stropova provesti pranjem zaraženih površina vodom.
Sušenje prije nanošenja TERACIDA mora biti najmanje 24 h uz prozračivanje.
fasadni zidovi:
Odstranjivanje algi i plijesni sa zaraženih fasadnih površina provesti pranjem sa mlazom vode.
Ako se koristi uređaj pod tlakom treba paziti da je tlak prilagođen čvrstoći podloge kako ne bi došlo do
oštećenja površine. Ispitati na manje izloženoj površini.
Nakon pranja period sušenja mora biti najmanje 48 h (za suha vremena, 20ºC, 60% vlage)

Za dodatne informacije posjetite web stranicu dobavljača

Samoborka