SAMOBORKA – BETONSKE DRENAŽNE CIJEVI

BETONSKE CIJEVI
dužine 1000 mm
NAMJENA: izgradnja kućne i dvorišne kanalizacije, propusta, slivnika, bunara, septičkih jama i sl.
SASTAV: cement, pijesak, aditivi

 

 

Samoborka